Posted by admin on Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są kreowane najczęściej po to, by przekazywać istotne wiadomości związane z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do formalnej korespondencji biurowej zawierają z reguły nazwę oraz adres siedziby firmy, często także NIP i REGON. Tu z pewnością pieczątki lębork są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane zawierają, najczęściej, wszelkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Pozostałe artykuły tematyczne:

Comments are closed.