Archive for the ‘Blog’ Category

Czerwiec - 29 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Zawody prawnicze powszechnie są ocenione za zawody zaufania publicznego. Bo czy to prokurator, mecenas, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia osobistego, majątku lub sytuacji kontrahenta. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych i należytego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania niejawności niemniej jednak również oraz respektowania zasad moralnych i etycznych w kontekście poważania prawa. Z tego również powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki profesjonalnej. I tak również sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu opracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący  [ Read More ]